การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
กองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต / ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

Image Icon

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์: 02-253-0561
โทรสาร: 02-650-0466
คอลเซ็นเตอร์: 02 2072700
Image Icon

ที่ตั้งสำนักงาน

กองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานใหญ่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ชั้น 5 อาคารเก่า 618 ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Image Icon

อีเมล

env.ieat@gmail.com

แบบฟอร์มการติดต่อ
Banner Border